TokoMedia

Publikasi 24 Apr 21
Kategori :

Sanggau

Deskripsi :

Yusuf dari kota Arimatea meminta izin Pilatus untuk memakamkan Isa Al-Masih. Dia menerima izin. Mereka mengambil jenazah Isa, lalu mengafani jenazah itu dengan kain kafan serta merempah-rempahinya menurut adat orang Israil dalam memakamkan jenazah.

Tags :

IsaAlMasih Sanggau UpacaraPemakamanIsaAlMasiholehYusufArimatea 

Tanggapan Anda

© Hak Cipta 2020 - 2021 TokoMedia.org